Nákup pozemků – Váš nový domov

Stavební pozemky pro výstavbu bytových a rodinných domů

Neustále vyhledáváme nové lokality a pozemky v Praze či blízkém okolí pro výstavbu rodinných a bytových domů. Zájem máme jak o pozemky s již vydaným stavebním povolením nebo s vydaným územním rozhodnutím. Podmínkou je schválený územní plán pro výše uvedenou výstavbu, dostupnost a kapacita inženýrských sítí.

Kam zaslat nabídku

 

Případné nabídky prosím zasílejte na emailem info@vasnovydomov.cz. Uveďte, prosíme, vždy přesné geografické vymezení lokality, popište stav lokality co do stavu vyřizování povolení výstavby, ideálně i projekt nebo zastavovací studii.

A samozřejmě, prosím, přidejte výměru pozemků a navrhovanou prodejní cenu.