Nákup pozemků – Váš nový domov

Stavební pozemky pro výstavbu bytových a rodinných domů
Hledáme pozemky v Praze a blízkém okolí pro výstavbu rodinných a bytových domů. Zájem máme jak o pozemky s již vydaným stavebním povolením nebo s vydaným územním rozhodnutím. Podmínkou je schválený územní plán pro výše uvedenou výstavbu, dostupnost a kapacita inženýrských sítí.

pozemek

Případné nabídky prosím zasílejte na emailem info@vasnovydomov.cz. Uveďte, prosíme, vždy přesné geografické vymezení lokality, popište stav lokality co do stavu vyřizování povolení výstavby, ideálně i projekt nebo zastavovací studii. A samozřejmě výměru pozemků a navrhovanou prodejní cenu.